انواع گردشگری سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گردشگری تندرستی

  گردشگری    

گردشگری تندرستی (Wellness Tourism)

مسافرت به دهکده‌های سلامت و مناطق دارای چشمه‌های آب معدنی و آب گرم (اسپاها) برای رهایی از تنش‌های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی و درمواردی که گردشگر بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گردشگری پیشگیرانه گویند.