آئین‌نامه‌ها / بخشنامه ها/ شیوه نامه ها/ دستورالعمل ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

            

آئین نامه ها و بخشنامه ها

               
     
    آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
 
     
  عنوان: چک لیست بیمارستان ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1400/07/24 منتشر کننده: گردشگری سلامت
 
  اندازه فایل: 497 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست ارزشیابی واحد بیماران بین الملل
       
             
               
               
  عنوان: چک لیست مراکز جراحی محدود
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1400/07/24 منتشر کننده: گردشگری سلامت
 
  اندازه فایل: 593 کیلوبایت        
  توضیحات: چک لیست ارزشیابی واحد بیماران بین الملل        
             
               
               
  عنوان: ضوابط فعالیت واحد بیماران بین‌الملل
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/05 منتشر کننده: گردشگری سلامت
 
  اندازه فایل: 812 کیلوبایت        
  توضیحات: آئین‌نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین‌الملل بیمارستانها در موسسات پزشکی  
             
               
               
  عنوان: معرفی اجمالی شورای راهبری
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/25 منتشر کننده: گردشگری سلامت
 
  اندازه فایل: 880 کیلوبایت        
  توضیحات: معرفی اجمالی شورای راهبری گردشگری سلامت دبیرخانه
 
             
               
       
               
   راهنمای ایمنی بیمار:  
               
  عنوان: راهنمایی برقراری ارتباط صحیح کارکنان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/09 ناشر: گردشگری سلامت
 
  اندازه فایل: 320 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمایی برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار