مراکز درمانی دارای مجوز IPD

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بیمارستان های دولتی

نام مرکز

وابستگی

زمان فعالیت

تلفن (051)

آدرس

مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) دولتی شبانه روزی 38521119 خراسان رضوی، مشهد، خيابان ابن سينا ،بيمارستان امام رضا(ع)، واحد بيماران بين الملل
 بیمارستان تخصصی کودکان اکبر   دولتی  شبانه روزی  38713801  خراسان رضوی، مشهد، بلوار شهید کاوه، مقابل شهید کاوه ١۴
مرکز آموزشی پژوهشی ،درمانی طالقانی دولتی شبانه روزی 35423919 خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آسیایی ، سه راه فردوسی
مرکز آموزشی پژوهشی ،درمانی قائم (عج) دولتی شبانه روزی 3801226 خراسان رضوی، مشهد، خيابان احمد آباد ،بيمارستان قائم(عج)، واحد بيماران بين الملل