دانشگاه علوم پزشکی مشهد و گردشگري سلامت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
     
 

 
 

جایگاه شهر مشهد مقدس در گردشگري سلامت

 
 

ایران زمین، و همچنین شهر مشهد به عنوان یکی از بزرگ‌ترين قطب‌هاي پزشکي منطقه خاورميانه از ديرباز مورد توجه جهانيان به ويژه کشورهاي همسايه بوده است، که به دليل وجود بارگاه ملکوتی علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) و با دارا بودن جاذبه‌هاي طبيعي و گردشگري و توانمندي‌هاي پزشکي و درمانی خود، بستر مناسبي براي طراحي و ايجاد سايت بزرگ درماني و گردشگري سلامت کشور را به وجود آورده و موجبات توسعه پايدار مبتي بر گردشگري سلامت را فراهم نموده است.

 
 

اهداف

 
 

تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد بر اساس نیازهای جامعه در علوم پزشکی

بهبود عملکرد حرفه ای دانش آموختگان متناسب با نیازهای در حال تغییر و پیشرفت علوم

تولید دانش و فن آوری نوین در عرصه آموزش و بهداشت و درمان

بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشت و درمان

حفظ و ارتقا جایگاه دانشگاه به عنوان سازمانی پیشرو در سطح ملی منطقه ای و جهانی

 
 

تخصص هاي درماني و تشخيصي

 
  دانشگاه علوم پزشکي  مشهد با بهره مندي از کليه امکانات و تجهيزات به روز و وجود متخصصان مجرب قادر به  ارائه کليه خدمات تشخيصي و درماني در کليه رشته هاي جراحي و داخلي مي باشد.    
 

جایگاه شهر مشهد مقدس در گردشگري سلامت

 
 

ایران زمین، و همچنین به عنوان یکی ازبزرگ ترين قطب هاي پزشکي منطقه خاورميانه از ديرباز مورد توجه جهانيان به ويژه کشورهاي همسايه بوده است ،که به دليل وجود  بارگاه ملکوتی علی بن موسی الرضا(ع) وبا دارا بودن جاذبه هاي طبيعي و گردشگري وتوانمندي هاي پزشکي ودرمانی خود ،بستر مناسبي براي طراحي و ايجاد سايت بزرگ درماني و گردشگري کشور سلامت را به وجود آورده وموجبات توسعه پايدار مبتي بر گردشگري سلامت را فراهم نموده است.

 
 

مزاياي عمده شهر مشهد به عنوان مقصدي براي گردشگران سلامت به شرح ذيل مي باشد:

 
 

برخورداري از حدود 20 تا 25 میلیون زائر بارگاه علی بن موسی الرضا(ع) در سال

برخورداري از پزشکان و متخصصین ورزیده و مجرب

تعرفه هاي خدمات درمانی بسیار پائین

امکانات اقامتی مناسب ومتعدد

هزینه هاي اقامتی پائین

برخورداري از فرودگاه بین المللی و راههاي ارتباطی ریلی و زمینی مناسب

جاذبه هاي گردشگري، طبیعی و تاریخي